TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI , DỊCH VỤ, NHÀ Ở VÀ KHÁCH SẠN TTBE COMPLEX

Thông tin dự án:

Tên dự án:Thiết kế trung tâm Thương mại Dịch vụ nhà ở & kháchsạn TTBE COMPLEX

Địa chỉ: Đường Điện Biên phủ, TP Nam Định

Hình ảnh TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI , DỊCH VỤ, NHÀ Ở VÀ KHÁCH SẠN TTBE COMPLEX

Các dự án khác